Дари

Shape Image One

Банкова сметка

Можете да направите еднократно дарение по банков път на следната дарителска сметка на ЗОНО:

Получател / Титуляр: Сдружение “Заедно Обединени за ново общество”

Първа инвестиционна банка

IBAN: BG04FINV9150121765878 

BIC/SWIFT код: FINVBGSF

Дарение с карта

Можете да направите еднократно дарение с карта.

Защо да направите дарение към нашата организация?

дарение за децата

Една държава се състои от народ. Народът се състои от човеци. Всеки един човек е едно пораснало дете. Всяко малко дете е добро и чисто същество. Някъде се губи нишката в процеса на нашето порастване.

ЗОНО (Заедно Обединени за Ново Общество) – Ние сме организация, която се бори за промяна на обществото, в което живеем. Чрез подаване на ръка на българските семействата, предоставяме помощ и подкрепа, за да спасят и обновят отношенията си, да осъзнаят проблемите, създаващи пропасти между тях. И най-вече даваме нов поглед на родителите върху децата им и начина, по който ги възпитават. Нашият фокус е насочен към всички деца в Република България и техните семейства, като работим за най-добрия интерес на всяко дете и формиране на приоритетен обществен интерес към изграждане на по-осъзнато поколение. Наш приоритет са взаимоотношенията в семейството, отношението и възпитанието на децата и междуличностните отношения.

Всеки ден сме свидетели на крайно грубо отношение на родителите към децата им. Наблюдаваме агресивни действия и арогантно отношение, в което родителят буквално публично унижава собственото си дете, опитвайки се да смачка каквото и да било самочувствие в него. В България е ежедневие родителите да крещят на децата по улиците, да ги влачат за ръце, да ги блъскат, да ги удрят и това се приема за напълно нормално от обществото. Всеки ден се увеличават случаите на домашно насилие, на което детето е присъствало или самото то е жертва. Живеем в свят, в който всяко второ дете преди пълнолетието си е опитвало различни видове наркотици и все по чести са случаите на наркотична зависимост, хазартна зависимост и алкохолна зависимост в тийнейджърска възраст. Половият живот на децата започва от прекалено ранна възраст и това се подстрекава от обществото. Неспособни да се пазят – от това водят началото си множеството случаи на венерически болести в една крехка възраст, както и зачестилите аборти при деца. По данни на НЦОЗА (Национален център по обществено здраве и анализи) за последните 3 години официално има средно по 2000 аборта на година на лица под 18-годишна възраст.

Насилието и агресията между децата никога не са достигали такива мащаби и не са оставяла толкова пагубни следи след себе си. В България съдилищата са препълнени с дела на малолетни и непълнолетни, включително и с обвинения за убийства, сериозни побоища, кражби и измами, трафик на наркотици, доброволна проституция и др. Свидетели сме на едно общество от подрастващи, чието поведение е на абсолютно неуважение към по-възрастните и неспазване на никаква йерархия, незачитане на своите учители, грубо и арогантно отношение, ругатни и грозен речник. Действителност, която ни заобикаля отвсякъде.

Всички тези деца са станали такива и извършват тези действия в резултат на семейната атмосфера, в която те израстват. Все повече семейства създават семейна среда, която заражда в децата гняв и бунт. Деца, които са свидетели на постоянни семейни скандали и разпри, физическо насилие над родителя или над детето, неуважение и незачитане на мнението и желанието на личността, възпитание на основата на заповедно арогантно отношение, неизменно пренасят този модел на поведение и във взаимоотношенията си с околния свят, с връстниците си, с учителите, с всички. Лошата семейната среда формира в детето желанието за бунт и то агресира върху обкръжението си, а в последствие този гняв се прехвърля върху обществото.

Тази порочна тенденция трябва да бъде спряна и ние ще работим по овладяването и. Защото утре тези деца излизат в обществото като озлобени и агресивни граждани, които са склонни към всякакви злоупотреби, зависимости и дори престъпно поведение. Утре тези хора застават зад властта и ни управляват.

Хората трябва да започнат да се образоват и да инвестират в знания за правилното отношение в едно семейство и какво е правилното отношение към децата им. Всеки ден от разговорите ми с родители разбирам, че огромна част от децата у нас израстват с грешно възпитание, в лоша семейна среда и атмосфера. Наблюдавам две тенденции – абсолютен натиск върху личността и потискане или обратното, обграждане с прекалено внимание и издигане в култ на детето. И двете са пагубни за него. Тези хора имат нужда от осведоменост, повече информация за техния конкретен случай, а не да разчитат на прочетена статия в интернет или книга, която те да прилагат във всички един случай, както се случва обикновено. Съществуват множество любителски форуми, блогове или социални групи, които са единствения източник на такъв вид информация и в 90% – грешна, некомпетентна и от неспециалисти. Това още повече обърква хората.

Ние вярваме, че всички проблеми на едно общество започват от тук – от едни деца, израснали с грешно възпитание, с грешна представа за живота, деца, неусетили уюта и топлината на семейното огнище, непочувствали никога любовта между своите родители.

Вярваме, че наред с подкрепата и помощта към уязвимите групи – на хората в нерaвностойно положение, на хората жертви на домашно насилие, които нашата организация подкрепя и защитава техните интереси, е нужно внимание и към обикновените семейства. Те са лишени от информираност поради куп причини и много често поради финансова недостатъчност. Те са звеното, което никой сякаш не забелязва, но които са в основата на всичко.

Обикновеното семейство е в основата на това дали ще се създаде едно прекрасно и възпитано поколение или обратното – една държава мощно ще върви надолу. Ако се замислим, всичко тръгва от тук – от едно семейство, в което родителите имат лоши отношения помежду си и проблеми които влачат с години, надявайки се, че някога ще се оправят нещата, и които дават всекидневния си пример на своето поколение. Каквито са родителите, такива са и децата, каквото е дървото – такъв е и плодът. Сляпо вярваме, че правилната стратегия е предотвратяването и вземането на превантивни мерки, за да се избегне стигането до крайности. Да вземем навременни мерки и да се направи една мащабна кампания за подкрепа и помощ на семействата, които искат да отгледат правилно децата си. Независимо дали родителят отглежда детето си сам или заедно с другия родител, всеки има шанс и право да получи помощ преди да е станало прекалено късно. Разбира се, в това число ние включваме и децата, настанени в домовете, които имат нужда от разговори с психолози, независими и необвързани с мястото, в което са настанени, включваме поощряването и инвестирането в талантите на деца с особени надарености или желание за развитие.

В нашия проект сме заложили и посещения и разговори с жени, настанени в центровете за домашно насилие и ще работим усилено за това да подкрепим силата в тях, за да сложат край на една жестокост в живота си. В нашите цели сме заложили работата с деца в сътрудничество с агенция „Закрила на детето“ във всички местни поделения .

Нашите усилия са насочени и към всички деца, определени от съда като малолетни и непълнолетни престъпници, като ние ще се борим да ги освободим от този етикет и да им осигурим връщането им към едно пълноценно детство. В България престъпленията, извършени от младежи се увеличават главоломно всеки ден. Най-често се касае за кражби, грабежи и разпространение на дрога. Има обаче и такива, които са регистрирани за насилие и убийства. Всяко трето дете, което е извършило нещо нередно, задължително рецидивира, като продължава да прави нови престъпления. Според доклад на МВР, който касае анализ на криминогенната обстановка в страната, това основно се дължи на липсата на възпитание и отсъствието от училище. Всяка година отпадат все повече и повече деца от училищната система. Голяма част излизат от класната стая заради системни отсъствия – липса на пари или семейни проблеми.

КАК ВИЖДАМЕ РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА И КАКВО Е НАШЕТО ЖЕЛАНИЕ?

Да изградим центрове, които са напълно независими и не са обвързани с държавата или с частни интереси, а защитават интересите на децата, семействата, отношенията между родителите без субективни елементи.

Какво ще целим с изграждането на нашите центрове:
– Да изградим помещения за психологическа, социална и правна помощ и подкрепа, в които деца, семейства, родители или хора в неравностойно положение и уязвимост да получат нашето съдействие – чрез предоставяне на безплатна консултация, в която хората да могат да разговарят с психолог за своите проблеми или да подават към нас сигнали за злоупотреби и нарушаване на човешките права и получаване на съдействие и подкрепа.
– Да достигнем до колкото се може повече семейства, чрез организиране на мероприятия, срещи, беседи, семинари, организиране на родителски срещи в държавни, общински и частни училища, детски градини, ясли и други, за да дадем гласност и начало на една промяна. Промяна на мисленето на хората, на начина по който възприемат отношенията с другите и най-вече промяна в мисленето спрямо децата им. Ще организираме беседи, свързани със семейството и взаимоотношенията в него, негативното влияние върху детето от недружелюбната семейна среда, ролята на майката в началото на невръстния човешки живот и след това, ролята на бащата като фигура на стабилност и изграждане на граници в детето.
– Предоставяне на безплатна психологическа консултация и поддържане на ниски цени, достъпни за повечето хора, особено в малките градове.
– Превантивни мерки за предотвратяване на разпада на семействата и изтърване на контрола във взаимоотношенията с децата ни.
– Помощ на семействата, които са в нужда, но нямат средства да си позволят психолог или адвокатска помощ.
– Извършване на обучителни срещи в предприятия, фирми, компании, синдикати и представители на граждански общества и поставяне на темите, свързани със семейните ценности и правилните отношения между децата и родителите.
– Разработване на единна политика във всички центрове за спазване и защитаване интересите на детето и членовете на семейството.
– Участване в и организиране на граждански инициативи и събиране на подписки за подобряване бъдещето на децата и създаване на условия за по-добър живот на семействата.
– Организиране и провеждане на научноизследователска и образователна дейност в областта на междуличностните взаимоотношения, отношенията в семейството и влиянието им върху детето.
– Сътрудничество и подпомагаме дейността на всички местни и национални институции, занимаващи се с темите, свързани с насилие и престъпност от малолетни и непълнолетни и закрила на детето.
– Обединяване и съвместна работа с други юридическите лица с нестопанска цел, чиято дейност е насочена също в тази посока.
– Работа, насочено към подобряване състоянието на семейството като структурна единица, която в обществото е най-малка, но безспорно най-значимата.
– Работа, насочена към подобряване на семейната атмосфера, в която израстват децата и създаването на топла, уютна обстановка, за да могат те да развиват спокойно и уверено своите таланти.
– Работа, насочена към всички слоеве на обществото.

Целта ни е да накараме хората да се замислят, че целият живот на едно невръстно дете зависи от това каква представа родителите ще създадат у него за света. Да помогнем за осъзнаването на отговорността да бъдеш родител. Целта ни е да помогнем на хората в изграждането на стабилни отношения с партньора си, което е в основата на това да се създаде здраво и устойчиво семейство.
И ако се замисляте дали хората не си дават сметка за тези проблеми – НЕ! Категорично заставаме зад мнението ни, че много родители все още вярват, че боят възпитава, че детето няма право на никакво мнение, защото е малко и не знае кое е правилно, че сляпо трябва да се подчинява на всичко каквото му се казва, че няма никакво значение, че в къщи всяка вечер детето е свидетел на скандали.
Ние искаме да покажем на обществото, че именно тези сцени формират посоката на живот на едно дете и имат пагубно влияние върху него. Чрез изграждането на Центрове в градовете, искаме да пресечем този начин на възпитание и ще се борим да достигнем до колкото се може повече хора, за да предадем знанията, които имаме, да предадем практики и умения на родителите. Тези знания са им нужни, за да знаят как да действат спрямо своите деца, какво им влияе и от какво се нуждаят, така че да не изпадат в ситуацията на родители с малолетни престъпни деца или със зависими деца, или агресивни деца, или деца – насилници. Ние вярваме, че ако успеем да овладеем този етап от развитието на едно човешко същество, ще успеем до голяма степен да променим и обществото, в което живеем и заедно да изградим ново бъдеще за нас. Наш приоритет са малките градове.
Защо да започнем от по-малките градове?
Според националните статистики и нашите наблюдения показват, че процентът на престъпления в малките градове, извършени от малолетни и непълнолетни е много голям. Това се получава, защото тези градове се развиват много по-бавно. В България има огромна държавна централизация и всичко е насочено към столицата. Но в провинцията също има огромен брой млади семейства, които се нуждаят от подкрепа за отглеждането на своите деца, а нямат достъп то такава.

По какъв начин ще осъществяваме нашата дейност?

ЗОНО ще осъществява дейността си чрез изграждане на центрове, най вече в по-малките населени места, където хората имат ограничен достъп до социални услуги и психологически консултации.
– Нашата дейност ще е насочена към онези групи от хора, които се намират в проблемна ситуация и търсят решение за себе си, за партньора си, за семейството си, за децата си. Хора, които търпят някакви ограничения поради, което не могат да си позволят наемането на личен психолог.
– Нашата дейност е насочена към огласяване и изкарване на светлина на пагубното мислене, разрушителните навици и начин на живот на огромна част от нашите съграждани и показването на една друга страна на човешкия живот. Това е насочено към онези хора, които затварят очите си за промяна и продължават да налагат тормоз на детето, което ги чака у дома.
В България има градове, където дори не разполагат с психолог. В България хората имат сериозни финансови затруднения и почти никъде в малките градове не могат да намерят безплатна психологическа консултация и да получат адекватна обратна връзка. Затова често решават проблемите си сами, търсят информация в интернет, в книги, но всъщност в повечето случаи те тръгват в напълно грешна посока и влошават положението си.

За съжаление семейните ценности не се учат вече в училищата, не се преподават в университета, за тях няма да чуете в нито една медия, в нито една телевизия, в нито едно радио. Те са заети да ни съобщават негативни новини, колко човека днес катастрофираха, колко починаха, колко са болни и т.н. В България наблюдаваме явлението „Черни новини“ – това са трагични факти, които се съобщават във всяка новинарска емисия, тъй като вдигат рейтинга им и колкото по-ужасна е новината, толкова по-добре. Църквата остана единственото място, където може да чуеш за ролята на семейството, но тя е празна, младите хора се разграничават от религията. Държавата не оказва никаква подкрепа в тази насока, обществото ни деградира без да осъзнава основната причина за това. Изнервени, недоволни, нещастни родители възпитават арогантни, разглезени, нахални деца, изпълнени с агресия към заобикалящия ги свят. Нека кажем стига! Достатъчно дълго позволихме да продължава този сценарий! Време е да поемем отговорност и да върнем хората към доброто, към изконните човешки ценности и идеали, към нравственост и възпитание, към уважение, към любов към ближния.

Ние нямаме финансовата възможност да изградим сами тези центрове и да назначим психолози, с които да работим в сътрудничество, затова се обръщаме към всички, които могат да станат наши партньори и съмишленици в каузата ни да спасим повече деца и повече семейства. Ние считаме, че изграждането на центрове за психологическа подкрепа, където хората с проблеми в семейството си или с децата си могат да получат помощ и адекватна реакция спрямо техния случай, да се консултират със социален работник и психолог, да обменят опит с други семейства или просто да получат подкрепа. Ние имаме нужда от вас, за да спасим обществото си. Това е битка на света, в която трябва да обединим сили, за да спрем насилието и да върнем хората към доброто и към ценности, които да се предават във времето. Нашата мисия и идея е мащабна, чието семе ще посеем ние, но ще бъде продължено от нашите наследници и плодовете на нашите действия днес – ще храни народите по цял свят утре.

* Съгласно Закона ние сме сдружение с нестопанска цел в обществена полза и не можем да използваме получените средства за лична печалба. Спазваме всички принципи на законност, справедливост и прозрачност при осъществяване на нашата дейност.