Мисия и Цели

Shape Image One

Нашата мисия

ЗОНО МИСИЯ – Да променим мисленето на хората и начина по който възприемат сета. Да достигнем до все повече хора като се опитаме да им върнем ценностите и вярата в доброто. Нашата мисия е да се обединим всички заедно в идеята за промяна, за ново общество, за нов начин по който се отнасяме един към друг. Ние вярваме, че каквито деца отгледаме днес, в такова общество ще живеем утре, защото децата са бъдещето. Ние няма да се откажем да следваме мисията си да живеем в едно по-добро общество, сред по-добри хора, да имаме един по-добър живот. Нашата мисия е да помогнем на всички, които имат нужда от подкрепа без изключение. Точно затова сме опитали да обхванем всички теми, които могат да изникнат в ежедневието на един обикновен човек.

Нашата цел

ЗОНО ЦЕЛ – Заедно Обединени за Ново Общество от хора, израснали в здрави семейства, почитащи семейните ценности, отглеждащи щастливи деца, възпитавани на толерантност, морал, доброта и уважение.

1. Семейство

Подпомагане и насърчаване на обществото за дейности, свързани с утвърждаване и подкрепа на брака като доброволен законен съюз между мъж и
жена.

2. Семейни ценности

Подпомагане и насърчаване на семействата в изграждане и запазване на взаимоотношения, основани на традиционните семейни ценности и
добродетели.

3. Щастливи деца
Подпомагане и насърчаване на семействата в отглеждане и възпитание на деца в стабилна, любяща и спокойна семейна среда на разбирателство и подкрепа
чрез зачитане правата на децата.

4. Толерантност
Подпомагане на хора в неравностойно здравословно, материално и социално положение – хора с увреждания, безработни, болни, деца в риск, жертви на
насилие.